Shallom..Salam Sejahtera

Selamat datang ke blog ini. Blog ini bertujuan berkongsi ilmu pengetahuan, pendapat serta pengalaman yang dilalui sepanjang saya mengambil bidang kaunseling...

Saturday, October 30, 2010

Kelebihan dan Kelemahan Kaunseling KelompokKelebihan kaunseling kelompok

Sangat praktik kerana dapat mengurangkan bebanan kaunselor

Dapat menyelesai masalah yang sama di antara klien

Klien mendapat kebebasan untuk meneroka masalah interpersonal dan bebas meluahkan perasaannya

klien akan mendapat maklum balas yang positif dari ahli kelompok

Klien dapat mencuba tingkah laku baru dalam keadaan selamat

Dapat memupuk perasaan percaya mempercayai dan hormat menghormati di antara klien

Dapat mewujudkan satu sistem sokongan bagi ahli kelompok

Dapat meningkatkan konsep kendiri klienKelemahan kaunseling kelompok

Tidak sesuai untuk semua klien

Klien berasa tertekan apabila berhadapan dengan orang lain

Klien sukar meluahkan perasaan kepada orang lain jika masalahnya terlalu peribadi

Kaunseling Kelompok
Definisi

Kaunseling kelompok membuka jalan kepada individu mengubah sikap dan tingkahlakunya, mengikut nilai dan tanggapan asal sesebuah kelompok.

Semua fungsi ini digunakan dalam sesebuah kelompok kecil dengan berkongsi masalah peribadi bersama rakan sebaya.

Matlamat

Membantu pertumbuhan pelajar dalam bidang akademik serta mewujudkan interaksi individu yang lebih sihat.

Mewujudkan program pencegahan yang dapat mengurangkan krisis dalam diri dan krisis di antara individu.

Mengurangkan masalah disiplin serta mewujudkan suasana yang lebih seronok di sekolah.

Menanamkan rasa penerimaan diri sendiri dan belajar untuk megurangkan jual mahal atau tarik diri.

Menyedari dan menerima beberapa persamaan dalam diri seseorang.
Membolehkan seseorang itu sabar terhadap sebarang kesusahan.Ciri-ciri

Memberi focus kepada pemikiran sedar dan tingkah laku.

Penyertaan haruslah secara sukarela. Peserta harus bersedia berkongsi pengalaman dan bersedia mengubah diri.

Sebelum menjadi peserta, penerangan yang jelas tentang objektif kelompok harus diberi kepada peserta dan pentadbir.

Bentuk kelompok yang beraneka jenis ideal jika mempunyai 8 hingga 10 ahli yang berjumpa sekali atau dua kali seminggu selama 1 hingga 1½ jam dalam 3 hingga 5 sesi. Jumlah sesi bergantung kepada keperluan peserta serta kemampuan kaunselor.

Peranan seorang peserta kelompok amat penting dalam keberkesanan kelompok. Seseorang peserta mempunyai sumber teraputik untuk menolong peserta-peserta lain.

Kerahsiaan menjadi etika yang penting dalam kaunseling kelompok.

Aktiviti kaunseling hendaklah dirancanng dengan baik.
Setiap ahli kelompok boleh mencadangkan sesuatu yang boleh member kebaikan bersama.

Seelok-eloknya ahli kelompok terdiri daripada mereka yang sama peringkat kematangan umur.

Seorang kaunselor mungkin sebagai pemehati sahaja.